Avís legal

L’accés al portal d’HIDROCAR i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts en el mateix comporta l’acceptació de les condicions previstes en la present Nota Legal. L’accés al Portal, així com l’ús que pugui fer de la informació que conté, són de l’exclusiva responsabilitat de l’usuario.Los drets de propietat intel·lectual d’aquest portal d’Internet, el seu disseny gràfic i els codis que conté, són titularitat d’HIDROCAR , llevat que s’indiqui una titularitat diferent. Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts al portal estan protegits per llei La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial d’HIDROCAR, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin.

Protecció de dades.

En virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament General de Protecció de dades), l’informem que les dades personals proporcionades, seran tractades i incorporades a un fitxer titularitat de HIDROCARRERA, SL, garantint un compromís d’absoluta confidencialitat sobre les seves dades personals, amb la finalitat de gestionar la relació comercial i enviar-li informació que pugui resultar del seu interès dels productes i / serveis prèviament sol·licitats i / o contractats per vostè.

HIDROCARRERA, S.L. garanteix que les dades seran tractades amb la finalitat de mantenir les oportunes relacions comercials i promocionals sobre els serveis d’aquesta empresa, amb vostè o l’entitat que vostè representa.

Mitjançant la present clàusula, vostè declara tenir coneixement del tractament, destinació i ús de les seves dades personals, així com l’acceptació de les finalitats descrites, manifestant de forma expressa i inequívoca el seu consentiment per enviar-li la informació descrita a l’adreça postal, mòbil i / o correu electrònic, que vostè ens ha facilitat.

En qualsevol moment té dret a sol·licitar confirmació sobre si HIDROCARRERA, S.L., està tractant les seves dades personals i consegüentment, tindrà dret a accedir-hi, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan els mateixos ja no siguin necessaris.

Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió disposats en l’esmentat Reglament, notificant-ho per escrit al responsable de Protecció de Dades de HIDROCARRERA, S.L. , A la vinguda de Catalunya, 82-B de Vila-Sana (Lleida), CP 25245, o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@hidrocar.com

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies